Claus Persson og Thomas Gilhøj Lundsgaard har i løbet af de seneste 4 måneder deltaget i labforløbet ”Bæredygtig strategi og ledelse”.

Forløbet er en del af projektet Afkobling 2030, der hjælper danske produktionsvirksomheder med deres bæredygtige omstilling – herunder at styrke bæredygtig strategi og ledelse. Afkobling 2030 er støttet af Industriens Fond, og faciliteret af eksperter fra DDC – Danish Design Center, Trekantområdet, Alexandra Instituttet, DANDY Business Park, Danish Technological Institute og FORCE Technology.

Med gennemførelsen af labforløbet, er vi endnu bedre rustet til at sikre bæredygtighed i vores strategi og retning, både hos KT Erhvervsbyg selv og sammen med vores samarbejdspartnere i vores værdikæde.

Vi er taknemmelig for udvælgelsen til projektet, og ser frem til at deltage i flere udvalgte labs i fremtiden, så vi kan blive ved med at være den bæredygtighedsbevidste sparringspartner, vores kunder efterspørger.