Mere bæredygtigt byggeri

Vi ønsker at skabe gode, sunde erhvervsbygninger, der tager så meget hensyn til fremtidens behov som muligt.
På tværs af KT Erhvervsbygs funktioner og roller arbejder vi mod samme fælles mål – nemlig et ansvarligt byggeri – hvor de de naturlige grundprincipper bag bæredygtighed opstår.

SALG

Vores sælgere lytter nøje til kundernes behov og ønsker, så bygningerne skaber den optimale værdi for brugerne i balance med fokus på bæredygtighed

ARKITEKTUR

Vores arkitekter holder passionen om højt arkitektonisk værdi i live, samtidig med at viden om materialer og design bringes i spil

INGENIØRER

Vores ingeniører sikrer anvendelse af så små mængder materialer som muligt. Intelligente installationer muliggør et lavt driftsforbrug samt en optimal og brugertilpasset komfort

KONSTRUKTØRER

Vores konstruktører værner om gennemtænkte løsninger fra fundament til tag. Små detaljer har stor betydning når konstruktioner og materialer bliver udfordret.

BYGGELEDELSE

Vores byggeledere arbejder for at minimere forbrug og spild på vores byggepladser. Affald og evt. overskudsmaterialer behandles, så andre kan få gavn af det

BÆREDYGTIGHEDSLEDELSE

Vores bæredygtighedsledere arbejder målrettet med visionen om en mere bæredygtig verden.
Med massiv viden og erfaring med en bæredygtig tilgang til byggeriet bliver bæredygtighed sat i system, målt og prioriteret

Vi mener, at et mere
bæredygtigt byggeri
helt enkelt er et ansvarligt byggeri

     Egen projektorienteret bæredygtighedsafdeling

For at sikre en effektiv proces med bæredygtighed igennem både projektering og udførelse har vi vores egen bæredygtighedsafdeling, hvor 7 passionerede kollegaer sikrer det højeste niveau af bæredygtighed i vores byggerier som muligt. Den korte afstand til vores egne ingeniører og konstruktører sikrer, at vores ekspertviden om erhvervsbyggeri bliver inddraget i alle beslutninger om bæredygtige tiltag i vores byggerier.

De daglige opgaver omfatter planlægning og gennemførelse af frivillige certificeringsordninger som DGNB og BREEAM, overholdelse af bæredygtighedskrav fra Bygningsreglementet samt EU Taksonomien og ikke mindst at udvikle fremtidens byggesystemer med øget fokus på bæredygtighed.

Vi investerer massivt i den nyeste viden indenfor bæredygtigt byggeri, så vores valg og beslutninger baserer sig på den nyeste, dokumenterede data og erfaring. Af gennemførte uddannelser kan nævnes Certificeret rådgiver i Bæredygtigt Byggeri samt adskillige DGNB-uddannelser. Derudover kan vi i 2025 tilføje uddannelsen Master i Bæredygtigt Byggeri – blandt de første i Danmark. Derudover følger en række kurser i programmer og arbejdsmetoder, der understøtter konkrete arbejdsopgaver med bæredygtighed.

Livscyklus-
vurdering

LCA

Totaløkonomi
LCC

Indholdsstoffer og
kemi i materialer

Biodiversitet

Commissioning

Indeklima og
installationer

Design for
Adskillelse

DfD

Bæredygtigheds-certificeringer

Foruden vores arbejde med projektorienteret bæredygtighed udarbejder og implementerer vi løbende strategisk bæredygtighed i virksomheden. Læs mere om det her.