Strategi og målsætninger

Som aktør i byggebranchen har vi hos KT Erhvervsbyg et ansvar for at understøtte en positiv udvikling af samfundet, så vi sammen kan sikre kommende generationer en mere bæredygtig fremtid.

Det ansvar er vi bevidste om. Derfor har vi sat fire ambitiøse mål for, hvordan vi vil bidrage. Målene er sat inden for områder, hvor vi mener at vi kan bidrage mest muligt.

Det vil kræve en stor indsats at nå målene. Arbejdet med bæredygtighed er komplekst, men vi skal have sat gang i arbejdet og målsætningerne er et godt skridt på vejen.

4 strategiske fokusområder

Ansvarlige erhvervsbyggerier

Målsætning: Markant større andel byggeri med bæredygtighedscertificeringer i 2026

KT Erhvervsbyg skal bidrage positivt til den grønne omstilling. For os handler bæredygtighed om ansvar. Derfor har vi en målsætning om at vi skal have markant flere byggerier med bæredygtighedscertificering og/eller bæredygtige tiltag i 2026.

Vi vil bygge gode, sunde erhvervsbyggerier der sætter fokus, ikke bare på klima og miljø, men også på de mennesker der bygger og de mennesker der bruger bygningerne.

Ansvarligt klimaaftryk

Målsætning: Reducere CO2-udledninger i GHG Scope 1+2 med 30% i 2030 i forhold til basisåret 2023

KT Erhvervsbyg ønsker at bidrage aktivt til at opfylde både de nationale og de globale klimamål og derfor skal vi også have vores egne klimamål.

Vi vil sætte ind der hvor vi kan bidrage mest her og nu, derfor starter vi i Scope 1+2 og vil løbende justere mål og ambitioner samt inddrage Scope 3 når vi har data der kan understøtte en målsætning.

Ansvarlig arbejdsgiver

Målsætning: Fastholde god trivsel og arbejdsglæde hos mindst 90% af medarbejderne

I KT Erhvervsbyg har et sundt og attraktivt arbejdsmiljø altid været en prioritet. Vi stræber efter at give vores medarbejdere en arbejdsplads, hvor de trives og vi ønsker at give plads til udvikling og dygtiggørelse.

Derfor ønsker vi at trivsel og medarbejdertilfredshed er i top.

Ansvarlig entreprenør

Målsætning: At forblive en troværdig og ordentlig samarbejdspartner i alle relationer

At være en ansvarlig entreprenør betyder for os, at vi skal være en ansvarlig samarbejdspartner med fokus på både vores relationer til omverdenen og det operationelle ansvar.

Vi arbejder for, at kunderne kommer igen og for et vedvarende samarbejde med underentreprenører og leverandører baseret på gensidig forståelse.

E

Environment

S

Social

G

Governance

Nye EU-krav til bæredygtighedsrapportering

Miljø, socialt ansvar og virksomhedsadfærd er nøgleordene i ESG-processen, der for KT Erhvervsbyg bliver en realitet i 2025. Selvom ESG endnu ikke er et lovkrav, så tager omstilling tid og kræver ansvar.

I KT Erhvervsbyg er vi bevidste om vores ansvar. Derfor arbejder vi indgående med at implementere og integrere systemer i vores virksomhed så vi er klar til ESG-processens bæredygtighedsrapportering. Målsætningen er at inddrage nogle ESG-nøgletal i vores årsrapport for 2024. På den måde sikrer vi at årsrapporten for 2025 er på sit højst mulige niveau.

Vi er i fuld gang. I KT Erhvervsbyg vil vi – ligesom med alt andet – drive processen med kompetence, troværdighed og en enkel tilgang.

Foruden vores arbejde med strategisk bæredygtighed arbejder vi til daglig indgående med projektorienteret bæredygtighed. Læs mere om det her.

PROJEKTER MED SÆRLIGT FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED