Bæredygtighed med
KT Erhvervsbyg A/S

Hos KT Erhvervsbyg tager vi ansvaret på os, også når det handler om bæredygtighed. For os handler bæredygtighed i byggeriet nemlig om ansvar. Ansvar for at passe på hinanden, naturen, jordens ressourcer og økonomien.

Vi ønsker at skabe gode, sunde erhvervsbygninger, der tager så meget hensyn til fremtidens behov som muligt. En tilgang, som er på tværs af vores kollegaer og funktioner igennem hele den interne værdikæde.

Vores sælgere lytter nøje til kundernes behov og ønsker, så bygningerne skaber den optimale værdi for brugerne i fremtiden. Et bæredygtigt byggeri er tilpasset og består i sin oprindelige form i mange år. Vi ved at åbne og ærlige dialoger mellem sælger og kunde giver ofte længerevarende og gentagende samarbejder.

Vores arkitekter holder passionen om højt arkitektonisk værdi i live. God arkitektur bliver stående i længere tid og bevares bedre. Et godt indeklima understøttes af fleksible og velindrettede rum, et højt niveau af naturligt dagslys samt materialer, der giver et behageligt velvære.

Vores ingeniører sikrer en god sikkerhed og robusthed i bygningerne samtidig med, at de har fokus på at anvende så få mængder materialer som muligt. Valg af intelligente og energibesparende installationer er afgørende for et lavt driftsforbrug samt en optimal og brugertilpasset komfort i brugstiden.

Vores konstruktører værner om velkendte og gennemtænkte løsninger fra fundament til tag. Små detaljer tæller også med, især når konstruktioner og materialer bliver udfordret. Der er et gennemgående fast fokus på bygbarhed og arbejdsmiljø under opførelsen.

Vores byggeledere har et fast greb om at minimere forbrug, ressourcer og spild på vores byggepladser. Affald og evt. overskudsmaterialer behandles, så andre kan få gavn af det. Derudover er der også fokus på et sikkert og behageligt arbejdsmiljø.

Vores bæredygtighedsledere arbejder målrettet med visionen om en mere bæredygtig verden. Med massiv viden og erfaring med en bæredygtig tilgang til byggeriet bliver der lagt ekstra energi og omsorg i hvert eneste byggeri, hvor kunden ønsker det. Med intelligente værktøjer og veldokumenteret data bliver bæredygtighed sat i system, målt og prioriteret. Med bl.a. en række DGNB-certificerede byggerier i ryggen er den holistiske tilgang til bæredygtighed naturlig og indarbejdet i det interne flow for ethvert byggeri hos os. Allerede i tilbudsfasen udføres beregninger og vurderinger med henblik på at skabe overblik over niveauet af bæredygtighed for det aktuelle byggeri. Derefter kan analyser og kreativitet være med til ændre form og materialevalg sammen med kunden.

Alle processer der udføres på vores tegnestue samt byggepladser dokumenteres, så resultaterne bliver pålidelige data og vigtig viden om byggeriets niveau for bæredygtighed. Alle relevante leverandører og underentreprenører tages med på råd om netop deres specialiserede område.

Når alle disse forskellige roller og funktioner hos KT Erhvervsbyg arbejder i retning mod det samme fælles mål, nemlig et ansvarligt byggeri, opstår de naturlige grundprincipper bag bæredygtighed.

Derfor mener vi, at et mere bæredygtigt byggeri helt enkelt er et ansvarligt byggeri.

Kontakt os og hør mere om bæredygtighed indenfor byggerier

Egen bæredygtighedsafdeling hos KT Erhvervsbyg A/S

For at sikre en effektiv proces med bæredygtighed igennem både projektering og udførelse har vi vores egen bæredygtighedsafdeling, hvor 6 passionerede kollegaer sikrer det højeste niveau af bæredygtighed i vores byggerier som muligt.

Ved at have ejerskab over de samlede bæredygtighedsopgaver kan vi yde kvalificeret rådgivning til vores bygherrer igennem hele processen fra start til slut. Den korte afstand til vores egne arkiketer,  ingeniører og konstruktører sikrer, at vores ekspertviden om erhvervsbyggeri bliver inddraget i alle beslutninger om bæredygtige tiltag i vores byggerier.

De daglige opgaver omfatter planlægning og gennemførelse af frivillige certificeringsordninger som DGNB og BREEAM, men også overholdelse af bæredygtighedskrav fra Bygningsreglementet samt EU Taksonomien. Vi har dermed stor erfaring med bl.a. følgende metoder og emner:

  • LCA (Livscyklusvurderinger)
  • LCC (livscyklusomkostninger)
  • Biodiversitet
  • Commissioning (kvalitetsstyringsproces)
  • Indeklima og installationer
  • Indholdsstoffer i materialer
  • Design for adskillelse
  • Bæredygtighedsledelse

 

Vi investerer massivt i den nyeste viden indenfor bæredygtighed i byggeriet, så vores valg og beslutninger baserer sig på den nyeste, men også dokumenteret data og erfaring.

Af gennemførte uddannelser kan nævnes Certificeret rådgiver i Bæredygtigt Byggeri, DGNB-konsulent i nye bygninger og omfattende renoveringer samt DGNB-konsulent i bygningsdrift. Derudover arbejder vi lige nu på at sætte flueben ved Master i Bæredygtigt Byggeri – blandt de første i Danmark. Derudover følger en række kurser i programmer og arbejdsmetoder, der understøtter konkrete arbejdsopgaver med bæredygtighed.

Udviklingen med bæredygtighed i byggeriet går stærkt, både i Danmark og i udlandet. Derfor er det vigtigt at fokusere på veldokumenteret og valid viden som grundlag for vigtige beslutninger om bæredygtighed på vores byggerier.

Tøv ikke med at kontakte os hvis du har byggeplaner og vil vide mere om hvordan bæredygtighed kan implementeres naturligt og effektivt. Hos os er der ikke langt fra tanker og idéer til håndgribelige tiltag.

Projekter med særligt fokus på bæredygtighed ↴