Bæredygtigt byggeri handler om at bygge gode sunde bygninger og samtidig tage stor hensyn til miljø og klima.

Et DGNB byggeri er et bæredygtighed valg.
DGNB er et omfattende værktøj til at skabe ro, retningslinjer og overblik i en ofte kompleks byggeproces. DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed.

I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet.

Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis.

 

<—
Vi vil gerne inspirere vores medarbejdere til uddannelse og kurser, for at udvikle og vedligeholde deres færdigheder.

I løbet af september 2021 har 2 af vores medarbejdere Morten Woetmann Christensen og Mercedes Wende Lykke Thomsen været på “DGNB konsulentuddannelse i nye bygninger og omfattende renovering.

Kontakt os og få hjælp til dit næste Bæredygtige Byggeri!

Læs om vores DGNB Guld byggeri sammen med vores kunde Promovec A/S

Promovec A/S Domicilet kommer til at få en DGNB guldcertificering. Byggeriet vil være innovativt og bæredygtigt med respekt for vores natur, miljø og lokalsamfund.

DGNB udmærker sig ved dels at være innovationsfremmende og dels ved at være fremtidssikret. Med fokus på totaløkonomi, udmærker DGNB sig desuden ved, i højere grad end de andre certificeringsordninger, at være en bæredygtighedscertificering frem for en miljøcertificering.

Således faldt valget af Promovec A/S byggeriet på den bæredygtighedscertificering, DGNB.

Promovec A/S udtaler:
“At fremstille bæredygtige elcykler og batterier er ikke et nemt mål at opnå, men en lang og krævende proces.

For at blive mere bæredygtig og følge Klimamålene er det nødvendigt at vi fastholder et langsigtet perspektiv.
Med vores egne produktionsfaciliteter har vi styr på processerne og udviklingen, og vi har en reel mulighed for at gøre fremstillingen af elcykler og batterier i de kommende år.”

Beliggenhed:
Langdyssen 4,  Lisbjerg, 8200 Århus N

Byggeår:
Forventes afsluttet i 2. kvartal 2022

Bygningsareal:
6400 m2

Anvendelse:
Der skal opføres et DBNB certificeret domicil. Bygningen indeholder administration, værksted, viridus, lager, batteri og testcenter.
Rundt om bygningen opføres der 460 m2 cykelsti til test af cykler, som bygges ind i terræn og udføres i stenmel.

Fordeling af byggeriet:
Administration 2000 m2, kantine 470 m2, viridus 750 m2,
lager 1800 m2, vareindlevering 230 m2, batteri og testcenter 230 m2, værksted/omklædning 400 m2, og atrium/gårdhave 400 m2.

Se hele projektet på vores side her.

Promovec A/S arbejder i forvejen med bæredygtighed.
For at være en bæredygtig og grøn virksomhed er det nødvendigt at gøre mere end bare ”holde facaden” eller hoppe med på trenden, det handler om at arbejde hårdt og have en klar strategi for hvordan hele værdikæden og organisationen bliver så grøn som muligt.

Derudover skal alle grønne værdier være fælles for alle i organisationen. Den vante forretningsgang skal være grøn, så man ikke falder tilbage i gamle vaner.

Læs mere om Promovec A/S bæredygtige valg på deres side.

Se flere af vores bæredygtige byggerier