Vonsild vandværk

  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 01
  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 19
  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 20
  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 21
  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 23
  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 01
  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 19
  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 20
  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 21
  • Kterhvervsbyg Vonsild Vandvaerk 23
Projekt info
Bygherre:
Vonsild Vandværk A.m.b.a
Entreprise type:
Totalentreprise
Erhvervsbyggeri:
Bygning af ny vandværksbygning
Beliggenhed:
Langholm 10, 6000 Kolding
Byggeår:
2014
Bygningsareal:
465 m²
Anvendelse:
Vandbehandling
Artikler vedr. projektet

Link til hjemmeside

Projekt info:

I samarbejde med Silhorko opfører KTerhvervsbyg A/S et nyt vandværk i Vonsild.

Vandværket skal have etableret en ny vandværksbygning med tilhørende vandbehandlingsanlæg. Etableringen af det nye vandværk sker af følgende to årsager: 1) Ønsket om et vandværk, der fremadrettet lever op til standarden for moderne vandforsyning mht. energi og hygiejnetekniske krav. 2) Ønsket om at etablere et plejehjem på den eksisterende vandværksgrund.

Værket etableres med udgangspunkt i et forventet fremtidigt forbrug på 250.000 m3/år, svarende til den nuværende indvindingstilladelse og med anvendelse af de 3 nuværende indvindingsboringer som råvandsforsyning.