Udviklingsanalyse forudser faldende behov for lagerfaciliteter i fremtiden. – En tendens der forventes at følge i kølvandet af øget nethandel, der til gengæld vil øge behovet for logistikcentre på geografisk centrale placeringer.

Hos KT Erhvervsbyg oplever vi ikke denne tendens. Tvært imod ser vi efterspørgslen på lagerfaciliteter som meget stabil og forventer ikke at den vil falde de næste 2-3 år.

Ifølge analysen fra Kuben Management vil udviklingen af erhvervsstrukturen betyde, at fremtidens erhvervsbyggeri i høj grad vil være kontorbyggeri, som skal huse eksempelvis it- og kommunikationsvirksomheder, mens industri og landbrug vil fylde mindre. Vi kan ikke afvise at logistiklagre fremover vil fylde mere. Men der er ikke noget, der tyder på, at der inden for de næste to-tre år vil blive mindre efterspørgsel på lagerbyggeri hos KT Erhvervsbyg.

Læs Licitationens artikel om udviklingsanalysen 

Se eksempler på lagerhaller vi har bygget