KT Erhvervsbyg bygger slikfabrik

Den nye fabrik etableres i to etaper. Først bygges der 3000 kvadratmeter pakkeri, højlager og administration, senere følger hele produktionen med. Første spadestik er ikke fastlagt endnu. Vi underskrev kontrakten med KT Erhvervsbyg i fredags, og i øjeblikket er vi…

Læs mere...

KT Erhvevsbyg A/S opfører nyt domicil med kant

Facaden viser, hvor du bor, men også hvem du er. Alflow Scandinavia A/S får bygget et nyt domicil, der afspejler virksomhedens identitet, både gennem de indre og ydre rammer. Domiciler er rammen for virksomhedens aktiviteter og giver et vigtigt indtryk…

Læs mere...

Offshore-boom er også godt for byggebranchen

Hos KT Erhvervsbyg A/S mærker man stigende aktivitet som følge af offshore-væksten i Esbjerg. Esbjerg er centrum for olie- og gasaktiviteter i Nordsøen, og det trækker mange af branchens store spillere til byen. Tilflytterne igangsætter byggeprojekter for at gøre plads…

Læs mere...

Totalentreprise med stram deadline

Give-virksomheden KT Erhvervsbyg skal opføre knap 6.000 m² produktionshal for Welcon. Der er tale om en ordre til et tocifret millionbeløb, hvor tiden er en afgørende faktor. Give-virksomheden KT Erhvervsbyg skal opføre knap 6.000 m² produktionshal for Welcon. Der er…

Læs mere...

Welcon vælger KT Erhvervsbyg A/S

Welcon A/S bygger ny produktionshal til overfladebehandling af offshore vindmølletårne. KT Erhvervsbyg A/S er valgt som totalentreprenør. Welcon A/S hyrer KT Erhvervsbyg A/S til at stå for opførslen af et nyt overfladebehandlingsanlæg i Give til Welcons offshore projekter. KT Erhvervsbyg…

Læs mere...