Vision, Mission & Strategi

Vision

KT Erhvervsbyg A/S vil være en af markedets mest foretrukne samarbejdspartnere indenfor erhvervsbyggeri og derfor det naturlige valg i forbindelse med nybyggeri og renovering af erhvervsejendomme.

Mission

KT Erhvervsbyg A/S er den nære samarbejdspartner, der skaber tryghed for vore kunder i hele processen –  fra idé til aflevering af det færdige projekt.

Strategi

Vores strategi er simpel. Ligesom vores tankegang. En enkel tilgang er nemlig vores mantra. Af den simple grund, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder – både økonomisk og tidsmæssigt, når vi holder selv de mest komplicerede byggeløsninger helt enkle.

En tegnestue med ambitioner

– Her mødes ingeniørkunst med arkitektoniske visioner

Det var ambitionen om at koble arkitektur med solide funktionelle løsninger,
der fik KT Erhvervsbyg til at etablere egen tegnestue.

På tegnestuen kobler vi arkitektens visioner med konstruktørens ambitioner
om – i samarbejde med ingeniøren – at drive projektet frem til færdigt projekt.
Processen fra skitse til færdigt projekt er præget af systematiske arbejdsgange der via korte kommandoveje sikrer at byggeriet opføres efter gældende lovgivning og til bygherrens fulde tilfredshed.

Ledelsen

Mere end 100 års erfaring indenfor erhvervsbyggeri

KT Erhvervsbyg A/S ledes af 3 stærke profiler, hver med mange års erfaring indenfor erhvervsbyggeri og industribyggeri.

Det er samspillet mellem partnernes individuelle specialistkompetencer, erfaringer og netværk, der til sammen gør KT Erhvervsbyg stærke.

Det er netværk skabt gennem 3 lange karrierer indenfor byggeriet, der sikrer vores kunder den bedste og billigste løsning – og som bringer flere kunder til. Vi har samlet set mere end 100 års erfaring indenfor faget, der giver ledelsen den knowhow, de har i dag.

Vores historie

Efter 30 års succes i byggefirmaet Kurt Therkildsen A/S i Give gik Kurt Therkildsen på pension. Men ikke ret længe. Efter få måneder kriblede det nemlig igen i Kurts fingre.

I samarbejde med Per Henriksen og Chresten Moos Petersen, startede KT Erhvervsbyg – et helt nyt forretningskoncept, idet den nye entreprenørforretnings fokus udelukkende lå indenfor erhvervsbyggeri.

Det var helt fra starten hovedtanken, at firmaet ikke skulle ikke have sine egne håndværkere – og det var i virkeligheden det, der gjorde, at de 3 partnere havde lyst til at starte virksomheden. Det var desuden på daværende tidspunkt sjældent set i den danske byggebranche, at entreprenørvirksomheder specialiserede sig i en grad som denne. Men de 3 partnere var ikke i tvivl. Profilen skulle være skarp og differentieringen stor. Og det blev den. Efter blot 2 år omsatte KT Erhvervsbyg for 100 millioner kroner.

Vi støtter og sponsorer

Kontakt os i dag og få hjælp til dit byggeprojekt!