Strategi

Vores strategi er simpel. Ligesom vores tankegang. En enkel tilgang er nemlig vores mantra. Af den simple grund, at vi skaber mest mulig værdi for vores kunder – både økonomisk og tidsmæssigt, når vi holder selv de mest komplicerede byggeløsninger helt enkle.

Vi har i den daglige ledelse af KT Erhvervsbyg strategisk fokus på:

Byggeledelse
Vi tilstræber en ensartet byggeledelse med kompetente byggeledere, der arbejder ud fra samme holdninger.

Leverandørsamarbejde
Vi er ikke bedre end vores leverandører. Vi arbejder derfor kontinuerligt med at forbedre samarbejdet med vore leverandører og dermed optimere processen.

Planlægning & Kontrol
Med gennemtænkt planlægning og kontrol sikrer vi, at vores arbejde leveres til tiden og i den rigtige kvalitet.

Projektudvikling
Projektudvikling fylder efterhånden mere og mere af vores entreprenørforretning og er også et strategisk fokusområde, som er under langsom men sikker udvikling. Vores soliditet gør det muligt at udpege og udvikle attraktive byggeprojekter, der i samarbejde med den pågældende virksomhed, der ønsker at leje faciliteterne, kan udvikles efter specifikke ønsker og behov, men som også samtidig sikrer en fremtidig fleksibel anvendelse til andre formål. Vil du høre mere om KT Projektudvikling, så kontakt os her!