En tegnestue med ambitioner

– Her mødes ingeniørkunst med arkitektoniske visioner

Det var ambitionen om at koble arkitektur med solide funktionelle løsninger, der fik KT Erhvervsbyg A/S til at etablere egen tegnestue.

På tegnestuen kobler vi arkitektens visioner med konstruktørens ambitioner – i samarbejde med ingeniøren driver vi projektet frem til et færdigt Byggeri. Processen fra skitse til færdigt projekt er præget af systematiske arbejdsgange, der via korte kommandoveje, sikrer at byggeriet opføres efter gældende lovgivning og til bygherrens fulde tilfredshed.

Tegnestuen er sammensat af generalister og specialister, der samlet set råder over en veludstyret værktøjskasse med bl.a. projektering i 3D, brugerinddragelse, visualiseringer, VR, DGNB, brandstrategier, statik, energiberegning, indeklimasimuleringer, lydberegninger og kvalitetssikring i alle faser. De mange kompetencer samlet i huset tilføjer en usædvanlig agilitet, der gør at vi kan reagere hurtigt på nye ønsker og tanker.

Det hele understøttes af vores solide kendskab til de bedste, mest omkostningseffektive og gennemprøvede konstruktioner, koblet med tanken om en enkel og pragmatisk tilgang til byggeri.

Resultatet bliver bygbare løsninger, gennemtænkt arkitektur og sikre tekniske løsninger, samlet i et udtryksfuldt moderne erhvervsbyggeri.

Kontakt os og få hjælp til dit næste Byggeri!

Se nogle af vores igangværende projekter