Persondata politik

Som led i indgåelsen af en aftale om nybygning, om og tilbygning behandler KT Erhvervsbyg A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

KT Erhvervsbyg A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:
• KT Erhvervsbyg A/S, CVR 31 34 73 27, Ryttervangen 18, 7323 Give
• Per Henriksen 75 73 33 66 [email protected]

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udarbejde en kontrakt samt beskrivelse for det udførte arbejde
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.
Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelsen af  entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

Det skal oplyse, at KT Erhvervsbyg A/S overfører dine personoplysninger til tredjeland(e)/internationale organisation(er), og at dette sker i henhold til at lovligt overførselsgrundlag.

Overførslen sker som følger:
Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler KT Erhvervsbyg A/S almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder.
KT Erhvervsbyg A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, KT Erhvervsbyg A/S behandler om dig:
• Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
• Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
• Retten til indsigelse
• Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at KT Erhvervsbyg A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.