🔙 Tilbage til praktik oversigten

Praktik som Bæredygtighedsleder

Hvert semester søger vi 1 praktikant.

En ny og unik måde at gennemføre praktikken på, er som bæredygtighedsleder. Bliv introduceret til verdenen indenfor bæredygtighed, med fokus på byggeri, eller byg ovenpå din nuværende viden om metoder, processer eller tilgange til bæredygtighed.

Hele praktikperioden dedikeres til at fremme bæredygtigheden på enten udvalgte byggeprojekter, eller strategisk på tværs af alle vores projekter. Uanset, vil du tilegne dig relevant viden om branchens pt. varmeste emne, bæredygtighed.

I vores bæredygtighedsteam vil du sammen med 6 passionerede kollegaer, være med til at undersøge, udforme og dokumentere den bæredygtige tilgang i egne byggeprojekter.

Med forskellige uddannelser indenfor bæredygtigt byggeri i bagagen, arbejder vi dagligt med DGNB- og BREEAM-certificeringer samt andre specifikke områder som bl.a. livscyklusvurderinger (LCA), totaløkonomi (LCC), biodiversitet, cirkulær økonomi, EU Taksonomi, commissioning og intelligente byggepladser.

Bæredygtighed involverer alle processer, og med egen tegnestue, eget ingeniørkontor, egne arkitekter og egne byggepladser, bliver alle de nødvendige kompetencer og erfaringer fra forskellige fagligheder inkluderet på en nem og naturlig måde, blot fra dine kollegaer.

Her vil du som praktikant få indblik i en holistisk tilgang, hvor der tages hensyn til mange forskellige agendaer, men med et samlet mål om øget bæredygtighed.

Vi investerer massivt i nyeste viden og erfaring om bæredygtigt byggeri, og udgør allerede i dag en komplet funktion som både bæredygtighedsrådgiver og bæredygtighedsleder.

Som praktikant vil du få adgang til denne viden, og ikke mindst adgang til et væld af lukkede webinarer, publikationer og hvis timingen er rigtig, også seminarer og arrangementer.

Vi er meget bevidste om at bæredygtighed også handler om at forholde sig kritisk til ny viden og forskning på området, for derefter at gøre det konkret og håndgribeligt at formidle videre. Derfor har en del af arbejdsopgaverne fokus på formidling og kommunikation.

Alt efter dine ønsker, kan du beskæftige dig med beregninger, processer og indflydelse i projekteringsfasen.

Du har også mulighed for opgaver ifm. vores byggepladser, hvor der er et øget fokus på at ændre affald til ressourcer, intelligent overvågning og minimering af energiforbrug og ikke mindst fokus på at højne niveaet af arbejdsmiljø igennem udfasning af problematiske stoffer.

Byggepladserne gennemgår i disse år en markant udvikling indenfor digitalisering og bæredygtig fokus. Du kan være med til at præge denne spændende udvikling.

Opgaverne i løbet af praktikken kan typisk være:

 • Beregning af LCA på bygningsniveau, bygningsdelsniveau eller materialeniveau
 • Foretage valg ifm. nye materialer ud fra analytiske tilgange fra bl.a. LCA
 • Bidrage til strukturering af bæredygtighedscertificeringer, f.eks. DGNB
 • Udarbejde projektspecifikke strategier og koncepter, herunder biodiversitet, design, byggeplads m.fl.
 • Undersøge kemiske indholdsstoffer i byggematerialer med henblik på godkendelse eller afvisning
 • Dokumentation af bæredygtige tiltag og hensyn på byggepladserne ift. certificering
 • Informere og uddanne underentreprenører og byggeledere i samarbejde med kollega
 • Planlægge, implementere og evaluere på nye digitale tiltag på byggepladserne

En praktikperiode som bæredygtighedsleder hos KT Erhvervsbyg A/S vil give et grundigt indblik i verdenen for bæredygtigt byggeri.

Du vil få kendskab til brugbare værktøjer og metoder, der kan bygges videre på i det kommende job efter uddannelsen.

En praktikperiode der ikke mindst vil øge evnen til at tænke holistisk for et helt byggeprojekt, samtidig med at kunne prioritere og vægte de mange konkrete tiltag for at fremme bæredygtigheden.

Praktikken henvender sig til

 • Bygningskonstruktører
 • Bygningsingeniører
 • Byggekoordinatorer

Du kan løbende ansøge om en praktikplads som bæredygtighedsleder.
Send os din ansøgning, CV og evt. andet relevant, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Bæredygtighedsleder praktikansvarlig
Hos KT Erhvervsbyg A/S

Thomas Gilhøj Lundsgaard

✆  41 27 48 90
✉ tgl@ktebyg.dk

Kom og bliv en del af holdet hos KT Erhvervsbyg A/S

Kristina Rasmussen

Bygningskonstruktør VIA Horsens, praktikant i efteråret 2023

”I min Praktikperiode hos KT Erhvervsbyg har jeg haft mulighed for at dele praktikken op.

Jeg har været 10 uger i bæredygtighedsteamet og 10 uger på tegnestuen. Jeg har dermed fået et kendskab til en del af bæredygtighedsarbejdet samt øget mine kompetencer og færdigheder i forhold til projektering.

Jeg har igennem forløbet fået lov til at være med i flere forskellige projekter, og har arbejdet med alt fra LCA, byggepladsbesøg, analyser, sende ansøgninger på Byg og Miljø, til at arbejde med projektering af tilbygninger og hal- og kontorbyggeri.

Medarbejderne hos KT Erhvervsbyg er en blandet flok, med det til fælles at de alle er hjælpsomme.

Mangfoldigheden resulterer i en bred vifte af erfaring og faglig viden, der bliver delt imellem hinanden. Der er en god stemningen i huset, plads til alle og det er et godt sted at være praktikant.”