🔙 Tilbage til praktik oversigten

Praktik som Byggeleder

Hvert semester søger vi 2-3 praktikanter.

På vores byggepladser vil praktikken give dig et solidt indblik i udførelsesfasens mange spændende opgaver, og ikke mindst mekanismerne bag. Vores byggerier varierer fra alt imellem bilhuse, logistikcentre, produktionsbygninger, forsyningsværker, kontordomiciler og butikker. Især det øgede fokus på  bæredygtighed skaber nye og spændende byggerier. Byggerierne er placeret i i det meste af Danmark, men mest koncentreret omkring Øst-, Syd- og Midtjylland af hensyn til transporttid og lokale underentreprenører.

Vores byggepladser er kendetegnede ved at være enkle og effektive – ligesom vores grundlæggende tankegang. I løbet af praktikperioden kan du både opleve råhusmontage, montage af tekniske installationer samt afsluttende indvendig aptering på samme sag. På den måde får du mange forskellige erfaringer i et naturligt samarbejde med vores dygtige underentreprenører.

Samspillet med vores egen tegnestue, ingeniørkontor samt bæredygtighedsteam internt i virksomheden er afgørende for den hurtige og effektive beslutningsproces, når et spørgsmål opstår på byggepladsen. Det sikrer et minimum af administrative og afklarende opgaver og giver i stedet mere tid til den gode koordinering og ledelse af byggeriet.

På vores byggepladser er tonen god, og der er plads til alle. Vi bruger dygtige og kompetente underentreprenører, som vi har arbejdet sammen med mange gange før. Og det er der en grund til. Ligesom vi vil være en ordentlig samarbejdspartner på alle fronter, er vores underentreprenører og leverandører ligeledes vores allierede indenfor hver deres fagområde. Derfor er dialog og tilgang på vores byggepladser både hensynsfuld og effektiv på samme tid.

Opgaverne i løbet af praktikken kan typisk være:

 • Tidsplanlægning både overordnet og detaljeret i opdelte perioder
 • Håndtering af de daglige afklaringer i samarbejde med underentreprenører
 • Planlægge og varetage arbejdsmiljømæssige opgaver på byggepladsen
 • Have dialog med egne arkitekter, projekterende og ingeniører ud fra projektmateriale
 • Bidrage til indkøb og forhandling af entrepriser
 • Kvalitetssikring før, under og efter forskellige entreprisers udførelse
 • Deltage i udvikling og tiltag for at øge bæredygtigheden på byggepladserne
 • Deltage i byggemøder, sikkerhedsmøder, bygherremøder og evt. projekteringsmøder

En praktikperiode som byggeleder hos KT Erhvervsbyg A/S vil give dig en god faglig ballast og erfaring, du kan bygge videre på i dit kommende job efter uddannelsen. Praktikperioden vil desuden give dig et bredt netværk til både underentreprenører og leverandører såvel som til kollegaer hos KT Erhvervsbyg A/S.

Praktikken henvender sig til

 • Bygningskonstruktører
 • Bygningsingeniører
 • Byggekoordinatorer

Du kan løbende ansøge om en praktikplads som byggeleder.
Send os din ansøgning, CV og evt. andet relevant materiale via formularen her på hjemmesiden, så vil vi kontakte dig hurtigst muligt.

Byggeleder praktikansvarlig
Hos KT Erhvervsbyg A/S

Allan Sørensen

✆  20 75 70 83

Kom og bliv en del af holdet hos KT Erhvervsbyg A/S

Jakob Norlyk

Bygningskonstruktør VIA Horsens, praktikant i efteråret 2023

”Min praktikperiode ved KT Erhvervsbyg har været rigtigt positiv, jeg har fået lov til at få et stort indblik i byggeprocesserne på store erhvervsbyggerier.

Jeg har haft meget afvekslende opgaver, som har gjort det sjovt at komme på arbejde hver dag. Jeg har fået lov til at arbejde med ting som jeg fandt relevant for min læring såsom tidsplaner, arbejdsmiljø, kvalitetssikring og ikke mindst kommunikation med underentreprenør.

Hos KT Erhvervsbyg er der en god arbejdsmoral. Folk er venlige og vil gerne hjælpe hvis man har nogle udfordringer der skal løses.

Jeg kan godt lide at der er alle kompetencer ”in house”, fra arkitekter i skitsefasen til bygningskonstruktører og ingeniører som senere løser bygningerne. Derved har det været et kæmpe plus som udførende, at man hurtigt kunne få svar på spørgsmål om tegningsmaterialet.

”Hjemme på kontoret” er der et godt arbejdsmiljø, der er højt humør og plads til at vende arbejdsrelaterede eller hverdagens emner hen over en kop kaffe.”

Emil Frandsen

Bygningskonstruktør VIA Horsens, praktikant i efteråret 2023

”Mit praktikforløb som udførende bygningskonstruktør hos KT Erhvervsbyg, har budt på mange læringsrige scenarier.

I hele praktikken har jeg været fast på én byggesag, hvor jeg har deltaget aktivt i en arbejdsgruppe af meget kompetente kollegaer.

I takt med at ens kompetencer afprøves og øges, følger ansvaret også med så man kommer ikke til at kede sig.

Der har altid været en projektleder at læne sig op ad hvis tvivlen er blevet for stor, derved forbliver det et trygt læringsmiljø.

En byggeplads er et utroligt dynamisk sted, hvor ting ofte ændre sig i sidste øjeblik. Trods det gør man hos KT Erhvervsbyg meget ud af at holde en god og saglig tone og behandle folk ordentligt, uanset om det er ansatte eller samarbejdspartnere, i en branche hvor bølgerne til tider kan gå højt.
Selvom byggepladserne godt kan ligge lidt langt fra Give, hvor KT Erhvervsbyg har kontor, kommer man som udførende stadig på kontoret.

Det kan være i form af møder/vidensdeling eller blot for at hilse på ens kollegaer.

Alt dette taget i betragtning har KT Erhvervsbyg alt at byde på om end man ser sig selv som projekterende eller udførende bygningskonstruktør.

Et godt og sikkert valg.”