Privatlivspolitik

KT Erhvervsbyg A/S er dataansvarlig for de oplysninger vi indsamler om dig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tage din databeskyttelse alvorligt, og derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, som informere dig om hvordan vi behandler dine oplysninger.

Kontaktoplysninger:

KT Erhvervsbyg A/S, CVR 31 34 73 27, Ryttervangen 18, 7323 Give

Per Henriksen 75 73 33 66 per@ktebyg.dk

 

Behandling af personoplysninger

Kunder

Som led i indgåelsen af en aftale om nybygning, om og tilbygning behandler KT Erhvervsbyg A/S en række almindelige personoplysninger om dig. Dette omfatter

  • Navn, adresse, e-mail, stilling og andre kontaktoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udarbejde en kontrakt samt beskrivelse for det udførte arbejde

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger vil blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

KT Erhvervsbyg A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav

Leverandører og samarbejdspartnere

For at være leverandør og samarbejdspartner hos KT Erhvervsbyg A/S er der nødvendigt, at vi indsamler følgende oplysninger om dig.

  • Navn, e-mail, adresse, CVR-nummer for enkeltmandsvirksomheder

Vi behandler personoplysningerne med det formål at modtage eller levere vores køb/ydelse og til administration af din relation til os.

Vi behandler disse oplysninger på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra b, da behandlingen er nødvendig for at opfylde den kontrakt vi har indgået med dig. Ydermere sker behandling som følge af KT Erhvervsbyg A/S legitime interesse i administration vores relation jf. artikel 6 stk. 1 litra f.

VI opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi slette oplysningerne når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrund for opbevaring.

Typisk vil oplysninger vedrørende leverandører bliver samarbejdspartnere blive slettet 5 år efter samarbejdet ophør.

 

Jobansøgere

Når vi modtager din ansøgning, vil den bliver gennemlæst og behandlet efter nedenstående forskrifter.

Ansøgningen med bilag bliver delt internt med relevant personale i rekrutteringsprocessen.

I relevante tilfælde anvender vi et eksternt rekrutteringsbureau, som også vil få adgang til ansøgning med bilag.

Personoplysninger som fremkommer i rekrutteringsprocessen, vil blive behandlet på følgende behandlingsgrundlag: Virksomheden legitime interesse som er at vurdere potentielle kandidater i forhold til stillingen

Vi opbevarer ansøgninger i en rekrutteringsproces i op til 6 måneder efter vi finder den rette kandidat, og rekrutteringsprocessen bliver afsluttet. Herefter vil din ansøgning samt bilag blive slettet.

Ved uopfordrede ansøgninger gemmer vi din ansøgning med bilag i 6 måneder, hvorefter de bliver slettet.

Hvis vi gerne vil gemme din ansøgning med bilag i mere end 6 måneder, kontakter vi dig for at få dit samtykke til dette.

 

Indhenter vi referencer fra dine tidligere arbejdsgivere sker dette på baggrund af dit samtykke. Dit samtykke er frivilligt og kan enhver tid trækkes tilbage ved at henvendelse til ovenstående kontaktinformationer.

 

Øvrige oplysninger om behandling

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at forhindre at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Den dataansvarlige sikrer sig, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt. Jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 5.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendige at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de oplysninger, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af IT-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videres data til banker, inkasso, revisor, advokater etc.

Vi anvender databehandlere i EU og tredjelande. Databehandleren i tredjeland er Microsoft, som er beliggende i USA. Videregivelse af oplysninger til Microsoft sker på baggrund af en databehandler med SCC og der er udarbejdet en TIA på overførelsen.

 

Fælles dataansvar (ved brug af sociale medier)

Vi bruger følgende sociale medier Facebook og LinkedIn som er kategoriseret som fælles dataansvarlige. Fælles dataansvar betyder, at der ikke videregives personoplysninger, men at begge parter er ansvarlige for formålet for og behandlingen af personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, KT Erhvervsbyg A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at KT Erhvervsbyg A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.