Give Fjernvarme

Projekt info

Give Energianlæg

Entreprise type:
Hovedentreprise

Erhvervsbyggeri:
Ny teknikbygning

Beliggenhed:
Østerhovedvej 4, 7323 Give

Byggeår:
Forventes afsluttet i 4. kvartal 2023

Bygningsareal:
1.090 m2

Fordeling:

Vi skal opføre en teknikbygning med et grundareal på 850 m2 med et indskudt dæk og en mindre kælder som skal bygges op mod det eksisterende.

Udseende:
Bygningen er med facader og bærende vægge af lyse betonelementer og tagkonstruktion af TTS-betontagplader med mellemliggende vaffelplader.