Linkogas, Lintrup

Projekt info

Bygherre:
Linkogas Amba

Entreprise type:
Totalentreprise

Erhvervsbyggeri:
Nybygning af biogasanlæg

Beliggenhed:
Tornumvej 15, Knorborg, 6660 Lintrup

Byggeår:
2019/2020

Bygningsareal:
4200 m2

Anvendelse:
Der opføres 4200 m2 nybygning som kold hal, modtagehal indeholdende køregang til aflæsning til biler, samt grav til dybstrøelse og 3 indvendige tanke. Der opføres ny vekslerbygning 560 m2. Udvendig opføres der 5 lagertanke på 3100 m2 samt siloplads. Belægningsarealer udføres med belægningsten.

Udseende:
15 meter høj bygning, beklædes udvendigt med profilerede stålplader.