Peugeot Give – A. Boesenbæk

Projekt info

Bygherre:
Peugeot Give – A. Boesenbæk A/S

Entreprise type:
Totalentreprise

Erhvervsbyggeri:
Nybygning og renovering af eksisterende udstilling

Beliggenhed:
Diagonalvejen 77-79, 7323 Give

Byggeår:
2017

Bygningsareal:
3047 m2

Anvendelse:
Værksted og udstilling/klargøring.

Fordeling:
Byggeriet fordeler sig på renovering af 2.379 m2 eksisterende værksted og 668 m2 nybygning af udstilling/klargøring.

Udseende:
Bygningens bærende konstruktion udføres med præfabrikerede stålspær. Ydervægge opbygges som en let konstruktion med isolering.
Udvendig beklædning udføres med Premium facadekassetter, og indvendig beklædning udføres med lys, fin træbeton.

Terræn:
Befæstede arealer udgør i alt 900 m2 belægning, og 1.157 m2 med fin knust granit.