Rask Mølle Fjernvarme

Projekt info

Rask Mølle Fjernvarme

Entreprise type:
Totalentreprise

Erhvervsbyggeri:

Der skal opføres en ny kedelbygning til Raskmølle varmeværk

Bygningen kommer til at indeholde kedler, som leverer den fjernvarme som skal bruges rundt omkring i byen.

Bygningen bliver opført i betonelementer, og har en størrelse på 161 kvm.
Udover selve bygningen, bliver der også etableret en stor tank ved siden af bygning som skal indeholde det varme vand til fjernvarmen.

Der skal etableres et regnvandsbed, som kommer til at optage overfladevand.

Beliggenhed:
Boringvej 14, 8763 Rask Mølle

Byggeår:
Forventes afsluttet i 4. kvartal 2023

Bygningsareal;
161 m2