Stark

Projekt info

Bygherre:
Stark Danmark A/S

Entreprise type:
Totalentreprise

Erhvervsbyggeri:
Nybygning af Lager

Beliggenhed:
Bonusvej 2, 7330 Brande

Byggeår:
Forventes afsluttet i 3. kvartal 2021

Bygningsareal:
1160 m2

Avendelse:
Lagerbygning beklædt med stålplader på facader