Vonsild vandværk

Projekt info

Bygherre:
Vonsild Vandværk A.m.b.a

Entreprise type:
Totalentreprise

Erhvervsbyggeri:
Bygning af ny vandværksbygning

Beliggenhed:
Langholm 10, 6000 Kolding

Byggeår:
2014

Bygningsareal:
465 m2

Anvendelse:
Vandbehandling

I samarbejde med Silhorko opfører KT Erhvervsbyg A/S et nyt vandværk i Vonsild.

Vandværket skal have etableret en ny vandværksbygning med tilhørende vandbehandlingsanlæg. Etableringen af det nye vandværk sker af følgende to årsager: 1) Ønsket om et vandværk, der fremadrettet lever op til standarden for moderne vandforsyning mht. energi og hygiejnetekniske krav. 2) Ønsket om at etablere et plejehjem på den eksisterende vandværksgrund.

Værket etableres med udgangspunkt i et forventet fremtidigt forbrug på 250.000 m3/år, svarende til den nuværende indvindingstilladelse og med anvendelse af de 3 nuværende indvindingsboringer som råvandsforsyning.

Artikler vedr. projektet
Link til hjemmeside