En økonomisk indsprøjtning på 370 millioner blev startskuddet til Nordens største insektfabrik, der skal producere proteinkilder til den grønne omstilling af landbruget. KT Erhvervsbyg opfører den nye fabrik i totalentreprise.
Landbrugsselskabet DLG bliver storaktionær og vil aftage proteiner fra den nye insektfabrik, når den står færdig i 2023. Fabrikken forventes at levere 11.000 tons insektprotein, 2500 ton insektolie og 15.000 tons insektgødning om året. Byggeriet opføres i forlængelse af pilotanlægget på Hedelundvej 15 i Flemming ved Hvirring i Hedensted Kommune

Totalentreprise i partnering aftale

Fabrikken opføres i en partnering-aftale, hvor KT Erhvervsbyg løser byggeopgaven i åbent samarbejde med bygherre. Projektet har to byggefaser. En fase 1, der omfatter udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag, projektforslag, tidsplan og byggeprojekt. Ved afslutning af fase 1 vil der foreligge et veldokumenteret projektforslag. Derefter indledes projektets fase 2, der omfatter den efterfølgende projektering, opfølgning og udførelse af byggeriet.

Per Henriksen fortæller om partnering-aftalen:
” Vi har i KT Erhvervsbyg gode erfaringer med partnering aftaler, hvor vi med tæt dialog og åbne regnskaber i samarbejde med bygherrer former projektet ud fra en fælles målsætning, der sikrer en kosteffektiv løsning og en god byggeproces. Denne projektform passer rigtigt godt til vores DNA, hvor teamspirit, ærlighed og gensidig respekt er grundlæggende værdier. Det er en effektiv model, der giver øget indtjening for begge parter. Vi er kommet godt i gang, forventer byggetilladelsen midt i februar og opstarter umiddelbart derefter.”

Insektfabrikkens 24.000 kvm skal stå færdigt i begyndelsen af 2023 og fabrikkens produktionen af 100 ton laver vil være i drift ultimo 2023. Enorm har i dag 16 medarbejdere men forventer at øge medarbejdertallet til 55-60 medarbejdere inden aflevering i 2023.

Foruden DLGs investering i projektet bidrager Danmarks Grønne Investeringsfond og Nykredit Bank også med betydelig financiering til Enorms nye insektfabrik.